Úpisy dluhopisů

Co je to dluhopis?

Jedná se o druh cenného papírů, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli, a je s nimi spojeno právo požadovat splacení dlužné částky a vyplacení výnosu. To vše k předem stanoveným datům. Dluhopisy jsou častým cílem investic velkých bankovních domů. Ty k tomu využívají investiční fondy, které za tímto účelem zřizují a nabízejí svým klientům. Když je to dobrá investice pro banky, tak proč ne pro Vás. Inkasujte stejné výnosy jako banky!

Proč investovat do firemních dluhopisů?

Protože se jedná o způsob jak zajímavě uložit část svých financí a dosáhnout atraktivního zhodnocení. Dluhopisy jsou poměrně bezpečnou investicí pro konzervativní investory, kterým obvykle nabízejí 100% garantovanou návratnost.

Proč firmy emitují dluhopisy?

Jelikož tímto způsobem získají potřebný kapitál výhodněji než prostřednictvím bankovního úvěru.

Dostane investor zpět své finanční prostředky?

Investor po skončení splatnosti dostane zpět vložené prostředky navýšené o úroky. Investice do fixně úročených dluhopisů jsou vhodné pro všechny druhy investorů, kteří hledají stabilitu svých investic. Investice do dluhopisů nevyžaduje aktivní sledování pohybu indexu. Lze také samozřejmě využít diverzifikaci a investici rozdělit do různých druhů dluhových cenných papírů.

Jaký je rozdíl proti státním dluhopisům?

Investice do státních dluhopisů je velmi stabilní a bezpečnou investicí. Na druhou stranu stát neinvestuje získané prostředky obdobně jako firma. Nabízí jenom jistotu v uložení a vyplacení investice, proto je rozdíl i ve výnosu. Firemní dluhopisy jsou výrazně výnosnější.

Je návratnost investice do dluhopisů garantována z Fondu pojištění vkladů?

Nikoliv toto není možné. Fond pojištění vkladů garantuje uložení na účtech v bankách, družstevních záložnách a stavebních spořitelnách.

Emisní podmínky ke stažení ZDE.

Příkladový dluhopis k náhledu ZDE.

Pro případné konzultace nás neváhejte kontaktovat na tel. 737831709 nebo využijte formulář níže.

_____________________________________________________________________________________________________